Giới thiệu

Tạp chí Kiến trúc - Hội KTS Việt Nam

Tạp chí Kiến trúc – Hội KTS Việt Nam

Giới thiệu

Tạp chí Kiến trúc là diễn đàn tin cậy để các kiến trúc sư, kĩ sư, nhà quản lý, chủ đầu tư trao đổi về các vấn đề kiến trúc, quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị, đầu tư bất động sản.

Tạp chí Kiến trúc là kênh thông tin quan trọng phát hiện, khẳng định, tôn vinh những dự án, công trình kiến trúc tiêu biểu đóng góp vào việc làm đẹp đất nước nhằm định hướng hoạt động cho giới kiến trúc xây dựng Việt Nam qua các thời kỳ.

Tạp chí là tài liệu bổ ích giúp các tập đoàn, doanh nghiệp giới thiệu thương hiệu, sản phẩm và tìm kiếm đối tác phát triển thị phần.

Phát hành

  • Đối tượng đọc: Tất cả các độc giả trên cả nước, các kiến trúc sư, các công ty tư vấn kiến trúc, xây dựng, các đơn vị chủ đầu tư bất động sản, các nhà văn hóa quy hoạch, nhà quản lý đô thị….
  • Kỳ xuất bản: 1 tháng x 1 số (Xuất bản vào ngày 25 hàng tháng)
  • Khuôn khổ: 25,5 x 25,5 cm
  • Số trang: 96 trang
  • Phạm vi phát hành: Trên toàn quốc
  • Số lượng phát hành: 10 000 bản