Đô thị dòng thời gian – ý tưởng về sự khác biệt cho Quy hoạch Tp Bắc Ninh
Đến Bắc Ninh sẽ thấy được quá khứ – hiện tại – tương lai, đó là ý tưởng về sự…
Kho tàng Di sản văn hoá Cung đình thời Nguyễn: Bảo tồn và phát huy giá trị
Triều Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng tại Việt Nam, với gần 400 năm tồn tại (1558-1945), các…
Di tích quốc gia đặc biệt của Việt Nam tại Hà Nội
Tính đến nay, Hà Nội có 12 Di tích cấp quốc gia đặc biệt, ngoài ra còn có 3 di…
Di sản văn hóa trong quy hoạch phát triển đô thị (Trường hợp chuỗi đô thị ở Quảng Nam)
Xây dựng triết lý về môi trường hiện đại Đây sẽ là tiền đề khoa học cho các ý tưởng…
Bảo tồn thích ứng – phương pháp tiếp cận để bảo tồn và phát huy giá trị di sản làng xã truyền thống
Làng xã truyền thống (vùng Đồng bằng sông Hồng) chứa đựng một hệ thống giá trị di sản văn hóa…
Ngậm ngùi thành Huế
Thành Huế – tức Kinh thành Phú Xuân được vua Gia Long – người sáng lập vương triều Nguyễn khởi…
Các giải pháp và cơ chế chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp
Giải pháp về cơ chế chính sách Theo tổng kết của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) thì có…
Di sản đô thị và biến đổi khí hậu
“Di sản là một nguồn sống và nguồn cảm hứng không thể thay thế, nó là tài sản kế thừa…
Vấn đề nhà ở xã hội tại Việt Nam
Cho đến nay, việc triển khai chương trình nhà ở xã hội tại Việt nam đã trải qua ít nhất…
Bất bình đẳng và chênh lệch “giàu – nghèo” trở nên rõ rệt
Chung cư cho người thu nhập thấp: Lời giải cho bài toán bình đẳng đô thị?
Sau chính sách “Đổi mới” năm 1986, hiện tượng đô thị hóa bắt đầu phổ biến. Người dân nông thôn…