Danh mục chuyên đề:

  1. Tích hợp các yếu tố bản địa trong thiết kế bệnh viện hiện đại tại Việt Nam
   Phan Đăng Sơn
  2. Một góc nhìn khác về thiết kế và xây dựng công trình bệnh viện
   Eric Dubosc. Nguyễn Việt Huy
  3. Định hướng xây dựng tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế bệnh viện tại VN
   Nguyễn Tất Thắng
  4. Thiết kế và xây dựng bệnh viện ở Việt Nam: Từ lý thuyết đến thực tế
   Nguyễn Việt Huy. Vũ Thị Lan Hương

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 04 -2020