[04-2022] Phát triển đô thị biển Phú Yên theo hướng hiện đại – xanh – thích ứng và bền vững

Danh mục Chuyên đề:

 1. Ông Trần Hữu Thế – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: “Đô thị biển Phú Yên: Cần một chiến lược quy hoạch phát triển bền vững”
  TCKT
 2. Nhận diện tiềm năng, thách thức và những vấn đề cơ bản của đô thị ven biển tỉnh Phú Yên
  Sở Xây Dựng Phú Yên
 3. Phú Yên: Đi tìm những tiềm năng và lợi thế đích thực
  TS.KTS. Phan Đăng Sơn
 4. Tuy Hòa: Sẵn sàng bứt phá, hướng đến đô thị xanh và hiện đại
  Cao Đình Huy
 5. Một số chiến lược và định hướng phát triển không gian vùng ven biển Phú Yên
  ThS.KTS Phạm Công Binh
 6. Định hướng chiến lược phát triển Phú Yên
  TSKH.KTS Ngô Viết Nam Sơn
 7. Phát triển không gian ven biển Phú Yên theo hướng bảo tồn hình thái tự nhiên hoang sơ và độc đáo
  GS.TS Doãn Minh Khôi – NCS Nguyễn Hải Vân Hiền
 8. Đô thị học cảnh quan: Năm chiến lược cho một tương lai thích ứng của Phú Yên
  KTS Steven Petit
 9. Đánh thức tiềm năng du lịch biển Phú Yên: Phát triển bền vững gắn với bản sắc địa phương
  TS.KTS Nguyễn Việt Huy
 10. Phú Yên trong chuỗi đô thị du lịch biển vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ
  TS.KTS Trương Văn Quảng
 11. Di sản nông nghiệp với các giá trị phổ quát của hệ thống thủy lợi đập Đồng Cam – tỉnh Phú Yên
  PGS.TS.KTS Nguyễn Vũ Phương
 12. Kiến trúc sư Phú Yên: Vì sự nghiệp xây dựng quê hương
  KTS Hoàng Xuân Thưởng

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 04-2022