Đại hội X Hội KTS Việt Nam: Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm
Đại hội X Hội KTS Việt Nam: Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm

Danh mục chuyên đề:

 1. Hội KTS Việt Nam nhìn lại một chặng đường “Sẻ chia – Sáng tạo – Vì cộng đồng”
  Nguyễn Tấn Vạn
 2. GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông: “”Chú trọng môi trường hành nghề kiến trúc và phát triển kiến trúc xanh Việt Nam
  An Du
 3. 72 năm và những mốc son của Hội KTS Việt Nam
  Nguyễn Thúc Hoàng
 4. “Ngôi nhà chung”” – Niềm tin yêu hy vọng
  Trần Thanh Bình
 5. Phong trào KTS trẻ: Trưởng thành và đi vào chiều sâu
  Nguyễn Thu Phong
 6. Nhìn nhận riêng về dấu ấn sáng tác của KTS Việt Nam giai đoạn 2015-2020
  TCKT
 7. Bức tranh sôi động của loại hình kiến trúc công trình công cộng
  Phan Đăng Sơn
 8. Loại hình kiến trúc cảnh cao: Nâng cao chất lượng sáng tác
  Phạm Anh Tuấn
 9. Những điểm sáng trong nội thất công trình công cộng và nhà ở tại Việt Nam
  Vương Đạo Hoàng
 10. Coninco: Khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn thiết kế
  Vũ Hồng Cương
 11. Sagen: 17 năm hành trình phát triển
 12. Tâm Việt: Chặng đường 10 năm kiến tạo và phát triển
 13. Cubic Architects: 16 năm phát triển cùng câu chuyện dài kỳ mang tên “”Thiết kế nhà cao tầng””
  TCKT

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 08 -2020