[09-2020] “Hành nghề Kiến trúc thời kỳ hội nhập”

Danh mục chuyên đề:

 1. Năm 2020: Định vị nghề kiến trúc chuyên nghiệp tại Việt Nam
  Nguyễn Văn Tất
 2. Kiến trúc – Kiến trúc sư và xã hội
  Nguyễn Thúc Hoàng
 3. Những vấn đề cần làm rõ để Luật Kiến trúc thật sự đi vào cuộc sống
  Trịnh Ngọc Phương – Đinh Thùy Trâm
 4. Những vấn đề hành nghề KTS tại Việt Nam hiện nay: Nhìn từ điển cứu dự án địa ốc khu Hòa Bình (Đà Lạt)
  Ngô Viết Nam Sơn
 5. Văn hóa doanh nghiệp
  Oliver Souquet
 6. Cuộc sống sẽ mãi đứng im nếu bạn không chịu bước đi
  Vũ Đức Khuynh

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 09 -2020

hubofxxx.net be the fellow and bone sexy wench so she cannot move after. snapchat xxx blonde hair whitney grace interracial dp.