[12-2017] Chúc mừng năm mới 2018

Danh mục chuyên đề:

 1. Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội KTS Việt Nam
  KTS Nguyễn Tấn Vạn
 2. 10 sự kiện kiến trúc nổi bật năm 2017
  TCKT
 3. Gặp gỡ mùa thu 2017: ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu
  Thảo Nguyên
 4. Nghị quyết: Hội nghị BCH TƯ Hội KTS Việt Nam lần thứ 4, Khóa IX
 5. Gặp gỡ KTS Shigeru Ban tại TP HCM: Kiến trúc và hoạt động vị nhân sinh
  TS.KTS Nguyễn Hạnh Nguyên
 6. Cha truyền con nối
  Tạ Mỹ Dương
 7. Trùng tu thành Huế – Nhớ về KTS Kazic
  Nguyễn Thụy Kha

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 12-2017

Tạp chí Kiến trúc số 12-2017
Tạp chí Kiến trúc số 12-2017