[12-2020] Chào xuân 2021

Danh mục chuyên đề:

  1. 10 sự kiện kiến trúc nổi bật năm 2020
   An Du
  2. Hướng đến một xã hội mới do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 nơi làm việc sáng tạo và an toàn hơn
   Ken DoDaMa
  3. Đảm bảo thông gió tự nhiên trong thiết kế kiến trúc
   Trịnh Việt A
  4. Công trình ngôi nhà Đức tại TP Hồ Chí Minh
   GMP INTERNATINAL GMPH

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 12 -2020