[11-2019] Đào tạo Kiến trúc sư trong thời đại 4.0

Danh mục chuyên đề:

  1. Đào tạo kiến trúc gắn với nhu cầu và giải quyết các vấn đề của cộng đồng
   Đặng Hoàng Vũ
  2. Bàn về xu hướng đào tạo kiến trúc gắn với thực hành
   Ngô Lê Minh, Nguyễn Thanh Huy, Lương Tuấn Kiệt
  3. Đổi mới mô hình, phương pháp và đào tạo ngành kiến trúc tại các trường Đại học của Việt Nam
   Nguyễn Tất Thắng
  4. Đào tạo chuyên ngành kiến trúc nội thất tiếp cận phương pháp CDIO tại trường Đại học Xây dựng
   Nguyễn Nam, Nguyễn Việt Khoa
  5. Cuộc thi thiết kế thư viện mini 2019: Phục hồi văn hóa đọc và đem niềm vui đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
   TS.KTS Nguyễn Quang Minh
  6. Vì sao sinh viên kiến trúc thích môn học đồ án hơn các môn lý thuyết
   Bích Thủy

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 11 -2019