[10-2019] Di sản Văn hóa & Bản sức Kiến trúc địa phương

Cầu Long Biên

Danh mục chuyên đề:

  1. Di sản – Nền tảng xây dựng thành phố sáng tạo và phát triển bền vững
   Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội
  2. Kiến trúc toàn cầu – Kiến trúc bản địa
   GS.KTS Eric Dubosc, TS.KTS Nguyễn Việt Huy
  3. Di sản kiến trúc và luật kiến trúc – Bản sắc văn hóa
   Nguyễn Văn Tất
  4. Di sản – Bản sắc của một dân tộc. Bảo tồn – Vấn đề mâu thuẫn giữa giá trị vô hình và hữu hình
   Ngô Kiến Nam
  5. Di sản kiến trúc và bản sắc vùng miền
   TS.KTS Lê Thành Vinh
  6. Ông Franz Xaver Augustinh: Bản sắc luôn được phát triển trong sự tìm tòi và sáng tạo
   Nguyễn Mỹ Linh
  7. Bản sắc văn hóa và tính bền vững trong kiến trúc
   KTS. Lê Vũ Cường
  8. Bản sắc văn hóa và di sản kiến trúc Việt Nam trong quá trình phát triển và hội nhập
   TS.KTS. Nguyễn Tất Thắng
  9. Bảo tồn di sản hay đầu tư xây dựng?
   Trần Quang Trung
  10. Bảo tồn thích ứng các di sản làng xã truyền thống trong quy hoạch nông thôn mới
   Phạm Hùng Cường
  11. Tính đa dạng văn hóa và diện mạo kiến trúc đô thị Sài Gòn – TP HCM
   Phạm Phú Cường

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 10-2019