[07-2019] Kiến trúc nông thôn

Danh mục chuyên đề:

  1. Nhà ở nông thôn Việt Nam: Thiết kế hay thị trường?
   Nguyễn Luận
  2. Diễn đàn KTS: Có hay không thị trường nhà ở nông thôn?
   Nhóm PV TCKT
  3. Nhà ở nông thôn mới
   Nguyễn Nam
  4. Sự tham gia cộng đồng trong phát triển nông thôn mới ở Việt Nam, Bài học từ trường hớp SAEMAUL, UNDONG Hàn Quốc
   Nguyễn Thị Lan Phương
  5. Sự biến đổi của Ngôi nhà nông thôn truyền thống vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng
   Nguyễn Việt Huy
  6. Phát huy bản sắc kiến trúc đồng bằng sông Cửu Long
   Nguyên Thị Hạnh Nguyên

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 07-2019