[03-2017] Kiến trúc – Quy hoạch Đà Nẵng: Tầm nhìn bền vững

Danh mục chuyên đề:

 1. Thành phố Đà Nẵng, 20 năm xây dựng là nền tảng, apec là động lực phát triển nhanh và bền vững
  Ths. KTS. Lê Tự Gia Thạnh
 2. Hội Kiến trúc sư Đà Nẵng với công tác tư vấn và phản biện
  KTS. Phan Đức Hải
 3. Tầm nhìn 100 năm phát triển đà nẵng – một thành phố toàn cầu
  TSKH. KTS Ngô Viết Nam Sơn
 4. Đà Nẵng xưa và nay: Dấu ấn từ những công trình nghệ thuật cũ
  TS. Lê Minh Sơn
 5. Ý tưởng độc đáo thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn – Đà Nẵng
  PGS. TS. KTS Phạm Thúy Loan
 6. Những xu hướng kiến trúc trong kỷ nguyên số cho đô thị du lịch Đà Nẵng
  TS. KTS. Nguyễn Anh Tuấn
 7. Nhìn về tương lai từ một dòng sông lịch sử thành phố ven sông cổ cò
  TS. Nguyễn Hồng Ngọc

 

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 03-2017

Tạp chí Kiến trúc số 3-2017
Tạp chí Kiến trúc số 3-2017