[09-2018] Lý luận và phê bình kiến trúc

Danh mục chuyên đề:

  1. Diễn đàn KTS: Lý luận – phê bình và thực tế làm nghề kiến trúc ở Việt Nam
   TCKT
  2. Lý luận và phê bình hay Lý luận phê bình
   Nguyễn Trí Thành
  3. Kiến trúc là văn hóa hóa thạch
   Oliver Souquet
  4. Lý luận phê bình kiến trúc ở Việt Nam
   Nguyễn Văn Tất
  5. Phê bình kiến trúc từ những quan điểm nhân văn
   Nguyễn Hồng Ngọc
  6. Mối quan hệ giữa lý luận – phê bình kiến trúc
   và thực tiễn làm nghề hiện nay
   Trương Ngọc Lân
  7. Không cắt tỉa, chăm sóc, vườn nhà sẽ
   thành vườn hoang
   Nguyễn Huy Khanh
  8. Đôi điều về lý luận kiến trúc
   Trần Trọng Chi
  9. Từ khế ước xã hội đến văn hóa phê bình kiến trúc chuyên nghiệp ở Pháp
   Ngô Kiến Nam
  10. Phê và Bình kiến trúc Hà Nội
   Nguyễn Phú Đức

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 09-2018