[09-2019] Thành phố sáng tạo

Danh mục chuyên đề:

  1. Tổ chức không gian đô thị cho cảm hứng sáng tạo
   Nguyễn Minh Hòa
  2. TS. Nguyễn Quang: Đổi mới và kết nối sáng tạo vì con người
   Thảo Nguyên (Thực hiện)
  3. KTS Đoàn Kỳ Thanh: Dòng chảy của cuộc sống luôn là sự sáng tạo
   Nhật Khuê (Thực hiện)
  4. KTS Nguyễn Tuấn Anh: Sáng tạo như một bản năng sống của KTS
   Trúc Linh (Thực hiện)
  5. Hà Nội – Thành phố sáng tạo trong tương lai
   Trần Huy Ánh
  6. Loại hình và các xu thế ảnh hưởng thiết kế không gian sáng tạo?
   Lê Đàm Ngọc Tú
  7. Thành phố thông minh: Xu hướng phát triển trên thế giới và Việt Nam
   Nguyễn Thị Vân Hương
  8. Khu công viên đổi mới sáng tạo phía Tây Hà Nội
   Phạm Đình Tuyển

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 09-2019