Đẩy mạnh xã hội hóa việc tu bổ, tôn tạo các di tích

Đây là một trong những giải pháp được thành phố Hà Nội đưa ra nhằm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thủ đô, trong giai đoạn 2016-2020.

Thành phố Hà Nội là nơi có số lượng di tích rất lớn, trên 5.000 di tích lịch sử và văn hóa nghệ thuật. Theo quy định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế-xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện nay UBND thành phố Hà Nội quản lý toàn diện 10 di tích tiêu biểu gồm: khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, khu di tích Cổ Loa, di tích tưởng niệm Bác Hồ ở Vạn Phúc – Hà Đông, di tích nhà tù Hỏa Lò, di tích 48 Hàng Ngang, di tích 5D Hàm Long, di tích đền Bà Kiệu, di tích 90 Thợ Nhuộm, hồ Hoàn Kiếm – di tích đền Ngọc Sơn – tượng đài vua Lê, khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.


Ảnh minh họa

UBND các quận, huyện, thị xã quản lý, tu bổ các di tích đã được xếp hạng còn lại trên địa bàn (ngoài các di tích tiêu biểu do cấp Trung ương và thành phố quản lý). UBND các xã, phường, thị trấn quản lý toàn diện các di tích chưa được xếp hạng trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND thành phố, với mật độ các di tích trên địa bàn thành phố lớn, một số di tích đã xuống cấp nghiêm trọng. Thời gian qua, nhiều quận, huyện, thị xã không có khả năng cân đối ngân sách và chủ yếu dựa vào huy động xã hội hóa nên chưa đáp ứng được nhu cầu thực hiện tu bổ, tôn tạo di tích được phân cấp quản lý.

Do vậy, những năm qua, thành phố đã quan tâm hỗ trợ kinh phí ngân sách (hỗ trợ có mục tiêu và hỗ trợ thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa) cho các quận, huyện, thị xã để thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo 149 di tích trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, các địa phương cũng đã huy động nguồn vốn từ xã hội hóa tự nguyện đóng góp của các tổ chức, cá nhân được khoảng 980 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt công tác tu bổ, tôn tạo các di tích, hiện nay UBND thành phố đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống kê, rà soát đánh giá thực trạng tất cả các di tích trên địa bàn thành phố để đưa ra giải pháp khắc phục.

Bên cạnh việc ngân sách nhà nước cân đối bố trí hỗ trợ, thành phố cũng yêu cầu các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh huy động xã hội hóa, tự nguyện, đóng góp của các tổ chức, cá nhân vào bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2016-2020.

Nguồn: UBND TP.Hà Nội