Phong thủy nhìn từ kiến trúc hiện đại
Thời gian gần đây, xu hướng ứng dụng Phong thuỷ trong mọi lĩnh vực ngày càng nhiều, từ việc xây…
Đường hoa Nguyễn Huệ – Viên ngọc quý của TP Hồ Chí Minh
Sau 5 năm tổ chức, “Đường hoa Nguyễn Huệ” đã thực sự trở thành một biểu trưng Mùa Xuân TP…
Cộng đồng kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh
   1. Đất Nam Bộ lành và mở. Người tứ xứ kéo về. Luật và lệ ít trói buộc. Lực…