Tản mạn chuyện vỉa hè Hà Nội
Vỉa hè như một thuật ngữ chuyên môn – đồng hành với những người làm nghề kiến trúc quy hoạch.…
Thiết kế Quy hoạch Kiến trúc Bền vững: Ứng xử với Biến đổi khí hậu
Hiện nay, nguy cơ biến đổi khí hậu dẫn đến nước biển dâng và thay đổi môi trường sinh thái…
Những vấn đề trong đào tạo Kiến trúc trên thế giới
Các trường đào tạo kiến trúc ở Việt Nam đã có hơn nửa thế kỷ bề dày truyền thống và…
FESTIVAL HUẾ 2012 : Một bức tranh Văn hóa truyền thống
Tiếp tục phát huy thành quả các kỳ Festival Huế 2000-2010, Festival Huế lần thứ 7 – 2012 với chủ…
Đô thị buôn làng hướng đến một cấu trúc phát triển bền vững tại Tây Nguyên
Trong quá trình phát triển, một đô thị bền vững phải đạt được sự thống nhất bền vững cả ba…
“Xây dựng Luật hành nghề KTS cần một quá trình tích lũy từ những trải nghiệm của các KTS tâm huyết”
KTS là một nghề nằm trong bách nghệ, nhưng có những yếu tố rất đặc thù: đó vừa là công…
Sức bật mới của ngành Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc
Bản Quy hoạch chung (QHC) phát triển đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 – tầm nhìn 2050 do Thủ…
“Xây dựng Luật hành nghề KTS là việc ngày càng cấp thiết…”
Theo số liệu của Hội KTS Việt Nam, cả nước hiện có hơn 10.000 KTS khoảng 1/3 số đó đang…
Vai trò cửa Hội Kiến trúc sư Việt Nam với môi trường hoạt động kiến trúc
Muốn nói đến vai trò của Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Trung ương và tại cơ sở), trước hết…
Kiến trúc và Luật hành nghề Kiến trúc sư
Trên thế giới, mỗi quốc gia đều có những đặc trưng riêng biệt về thể chế pháp lý và những…