Có hay không một phong cách kiến trúc Hiện đại – Dân tộc ở Việt Nam hiện nay? Đặt vấn đề.
Một tác phẩm nghệ thuật được đánh giá là có phong cách thẩm mỹ khi có được phương thức biểu…
Tình hình nghiên cứu lý luận, phê bình kiến trúc
Năm 2004, Viện Nghiên cứu Kiến trúc – Bộ Xây dựng phối hợp với Hội KTS Việt Nam đã tổ…
Cần đổi mới phương pháp quy hoạch ở nước ta
Sự tiến hóa về phương pháp quy hoạch Từ sau thế chiến thứ 2 (1945) tới nay, thế giới đã…
Thực trạng quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị Việt Nam
Kết quả nghiên cứu của Ngân hàng thế giới kết hợp với một số cơ quan và chuyên gia Việt…
Tự nhiên, kiến trúc và toán học một cái nhìn nghiêng về cấu trúc, chức năng và sự hài hòa
Chúng ta có thể nhận thấy mọi sự vật, hiện tượng tự nhiên tồn tại trong Tự nhiên đều hiển…
Thành Phố Hạ Long – Mục tiêu xây dựng Thành Phố biển hiện đại và bản sắc
Nhiều năm làm công tác quy hoạch tại Quảng Ninh, cho đến giờ, dù đã nghỉ hưu mười mấy năm…
Một số kinh nghiệm công tác Quy hoạch, quản lý đô thị Trung Quốc
Trước năm 1978, Trung Quốc phát triển nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung XHCN, đô thị hóa chậm…
Thành phố Hạ Long – Góc nhìn từ đô thị ven biển
Trên thế giới đã có nhiều đô thị ven biển chứng tỏ lợi thế và tầm vóc của mình trong…
Kiến trúc Quy hoạch và Quản lý đô thị di sản Venice
Venice – Thành phố cổ kính, độc đáo và duy nhất trên thế giới với nhiều biệt danh: “Nữ hoàng…
Đô thị cổ Liên Lâu, nơi phát tích Đạo Phật Việt Nam
Sĩ Nhiếp xây thành lập trị sở quận Giao Chỉ vào năm 187. Đô thị Liên Lâu hình thành. Những…