Phóng sự ảnh: Pleiku hôm nay…

Về cơ bản, quy hoạch xây dựng phát triển thành phố Pleiku đang đi đúng hướng và đúng cơ cấu cần thiết, phù hợp với tính chất đô thị là trung tâm kinh tế chính trị vùng.

A1130-tckt-001

Đô thị được chỉnh trang, mở rộng các trục trung tâm hành chính, thương mại, tạo các mảng cây xanh quảng trường cần thiết cho đô thị, các tuyến giao thông mới và mở rộng, để phù hợp với giao thương và tình hình dân số tăng như hiện nay:  Quy hoạch các công trình cao tầng được chú trọng và thực hiện, các khu công nghiệp được xây dựng mở rộng và lắp đầy… Thời gian qua qui hoạch xây dựng đô thị Việt Nam nói chung, đô thị Pleiku, tỉnh Gia Lai nói riêng đã có những bước chuyển biến mới, mạnh mẽ và sâu rộng. Bộ mặt kiến trúc đô thị từng bước đang thay đổi nhanh chóng theo hướng hiện đại, phản ánh công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.

A1130-tckt-002Tuy nhiên, do những bất cập trong công tác quản lý qui hoạch và xây dựng đô thị, thực trạng kiến trúc cảnh quan tại phần lớn các đô thị còn nhiều vấn đề bức xúc như: Kiến trúc đô thị phát triển tự phát, thiếu định hướng, bộ mặt đô thị lộn xộn, thiếu bản sắc,.. chưa phản ảnh được vai trò quản lý của Nhà nước trong qui hoạch và xây dựng đô thị; hệ thống văn bản pháp luật và nhận thức về lĩnh vực thiết kế, quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị còn bất cập: mặc dù Luật XD, Nghị định về quản lý QHXD, Quản lý kiến trúc đô thị, quản lý ĐTXD đã được ban hành, nhưng chưa có những hướng dẫn cụ thể , dẫn đến việc thiết kế QHXD, quản lý KTCQ đô thị còn lúng túng. Điều này đã ít nhiều được phản ánh qua chính diện mạo đô thị Pleiku hôm nay. Nhìn rõ những bất cập này, hy vọng trọng thời gian tới, TP Pleiku sẽ có nhiều đổi mới, khắc phục những khó khăn để xây dựng đô thị phát triển bền vững và giàu bản sắc.

A1130-tckt-003

A1130-tckt-004

Không gian quảng trường công viên cây xanh được tổ chức không gian cây xanh và quản lý tốt

A1130-tckt-005

Một góc Biển Hồ

A1130-tckt-006

Công viên văn hóa

A1130-tckt-008

A1130-tckt-007

Phê phán sự thiếu quản lý kiến trúc đô thị phát triển tự phát, thiếu định hướng, bộ mặt đô thị lộn xộn, thiếu bản sắc,.. chưa phản ảnh được vai trò quản lý của Nhà nước trong qui hoạch và xây dựng đô thị.

A1130-tckt-009

Tuy nhiên đô thị bị giới hạn bởi thung lũng phía Tây, dù Quy hoach định hướng phát triển nhưng chưa đầu tư thực hiện làm đô thị bó tại ranh giới này

A1130-tckt-010

A1130-tckt-011

Các tuyến giao thông được phóng mới và mở rộng, cây xanh được tổ chức tốt.

Xem thêm: Phố núi Pleiku – một đô thị có bản sắc

KTS Nguyễn Hùng Linh

Ảnh phóng sự: KTS Nguyễn Hùng Linh, KTS Nguyễn Phú Đức

(Bài đăng trên Tạp chí kiến trúc số 6/2016)