Ngôi nhà này được xây dựng từ năm 1905 ở Toronto (Canada). Hiện nay, được Bautulkur/ca xây dựng lại mang phong cách hiện đại.

Xem thêm: Biệt thự hiện đại ở Q2 TP. Hồ Chí Minh