Nguồn gốc kiến trúc Nhật Bản và sự giao lưu với kiến trúc Việt Nam
Kỷ niệm 40 năm hữu nghị Việt Nhật là một niềm vui lớn, có thể nói chúng ta đã có…
Những người bạn Nhật Bản
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những người Nhật tại Việt Nam vào năm 1971 ở làng Đại Từ, xã…
Kinh nghiệm của Nhật Bản về phát huy giá trị di sản văn hóa phát triển du lịch, và việc áp dụng tại Việt Nam
Giới thiệu: Bài viết  trình bày kinh nghiệm bảo tồn di sản văn hóa đã được áp dụng ở Nhật…
Âm thanh dễ chịu trong phòng
Trong những năm gần đây, có một khái niệm mới thường được bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn…
Chiến lược phát triển Đô thị gắn kết với Giao thông công cộng tại TP Hồ Chí Minh: Thử thách và Cơ hội
(Phần II: Phân tích hai dự án “Khu Trung tâm hiện hữu và Trung tâm Mới của TP HCM, Dự…
Tp. Hồ Chí Minh đối mặt với tiến trình “Đại đô thị hoá”
Giống như các đại đô thị tại Indonesia, Philippines, ThaiLand,… ở Đông Nam Á, TP HCM đang thực sự đối…
Các khu vực TPHCM sẽ chịu ảnh hưởng ngập lụt cực độ vào năm 2050
Tầm nhìn mới về cấu trúc không gian đô thị cho TP Hồ Chí Minh đối phó với biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030
LTS: TS.KTS Nguyễn Tiến Thành (Nguyên Trưởng khoa Kiến trúc Đại học Thủ Dầu Một) là một trong hai người…
Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè trong cấu trúc đô thị TP Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh đô thị hiện đại giàu bản sắc
Theo các tài liệu nghên cứu, ban đầu vùng đất Sài Gòn – Gia Định được gọi là Prey Nokor.…
Mặt tiền Sông Sài Gòn và diện mạo Thành phố Hồ Chí Minh
Tất cả các đô thị phát triển trên thế giới đều có những không gian công cộng điển hình. Đó…
Giải pháp bảo tồn Di sản kiến trúc đô thị thành phố Hồ Chí Minh
Việc bảo tồn di sản kiến trúc đô thị có thành công hay không phụ thuộc vào việc kết hợp…