Câu chuyện về một bức bình phong
Bức bình phong ở Cơ Mật Viện triều Nguyễn tại cố đô Huế – là một tác phẩm độc đáo…
Kiến trúc và các thuộc tính văn hóa
Kiến trúc là nghệ thuật, cũng là khoa học về tạo dựng những không gian thích hợp cho hoạt động…
Phố Hiến và những vận hội mới…
Phố Hiến (Hưng Yên) xưa kia được hình thành cùng với sự ra đời của cảng sông từ thế kỷ…
Một số cảm nhận qua các công trình đương đại do kiến trúc sư Italia thiết kế xây dựng ở nước ngoài
Những thể loại công trình do các KTS Italia đương đại tư vấn thiết kế tại nước ngoài khá đa…
Nhà cộng đồng thôn Suối Rè – Lương Sơn, Hòa Bình
  Ngày 19-12-2010, tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn, Hòa Bình đã diễn ra Lễ khánh thành công trình…
Định lượng giá trị kinh tế “Mềm” của nhà ở Đô thị Hà Nội từ góc độ Xã hội
Nhà ở là một loại hàng hóa đặc biệt trong nền kinh tế thị trường. Xét trên góc độ kinh…
Tiềm năng vùng đất ven Sông trong hệ thống Không gian tam giác Kinh tế Sông Hồng
Từ nghìn năm nay, thành phố Hà Nội bên bờ sông Hồng luôn là thủ đô của cả nước nói…
Kiến trúc Bền vững Với các xu hướng thiết kế đương đại
1. Từ những thập kỷ cuối của thế kỷ XX, vấn đề suy thoái môi trường, biến đổi khí hậu,…
Nhà ở xã hội – khái niệm mới và những nội hàm cũ
Việt nam đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xhcn, tích cực hội nhập kinh tế thế…
Vấn đề kiến trúc bền vững đối với nhà ở xã hội
Trong bối cảnh hiện tại, yêu cầu về đô thị phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết…