Đi tìm một diện mạo mới cho thành phố
Thành phố Đà Nẵng (gồm 6 quận và 2 huyện) nằm ở trung độ của đất nước, trên trục giao…
Kiến trúc đô thị: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung, gồm 5 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng,…
Bản sắc Quy hoạch và Kiến trúc của Đà Nẵng và Huế: Thử thách và Cơ hội
Đà Nẵng và Huế là hai đô thị quan trọng nhất của miền Trung Việt Nam. Trong thời gian gần…
Bảo tồn di sản văn hóa Huế trong bối cảnh phát triển đô thị hiện đại
1.  Huế là một đô thị di sản. Cố đô cuối cùng của chế độ quân chủ Việt Nam, cũng…
Đà Nẵng với những cây cầu
Kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (năm 1997), Đà Nẵng đã mở rộng không gian…
Nhà ở dân gian truyền thống Việt Nam
Ở Việt Nam, mỗi dân tộc đều có những cách xây dựng nhà ở với hình thức và tổ chức…
Kiến trúc sinh thái đỉnh cao của kiến trúc hiện đại – truyền thống
Báo cáo của Ban Chấp hành nhiệm kỳ VII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Hội…
Một hòn ngọc viễn đông mới
Nhiều năm qua có nhiều trí thức kể cả già và trẻ – tâm huyết với thành phố Sài Gòn…
Hướng phát triển nào cho thành phố Thừa Thiên Huế
 1.Để xây dựng Đề án đưa tỉnh Thừa Thiên – Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch…
Kiến trúc thời hội nhập
1. Việt Nam đang trên đà phát triển theo xu thế hội nhập và toàn cầu hoá. Thuận lợi nhiều…