Kyoto và Nara linh hồn của Nhật Bản
Người Nhật Bản có câu nói: “Đến Nhật Bản mà chưa đến Kyoto và Nara, thì coi như chưa đến…
Phát triển đô thị Việt Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu
I. Biến đổi khí hậu và những thách thức đối với tiến trình phát triển đô thị Biến đổi khí…