“Tính khoa học kết hợp tính thực tiễn tạo nên ý tưởng PT bền vững của đồ án QH ĐT Vĩnh Phúc”
Bài phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Định Dũng Năm 2011 đánh dấu một mốc quan trọng trong…
Thiết kế Đô thị Châu Á – Những thử thách trong Kỷ nguyên Thông tin và Toàn cầu hóa
CÁC THÀNH PHỐ CHÂU Á TRONG “THẾ KỶ CHÂU Á” Nếu thế kỷ XIX là “Thế kỷ Anh”, thế kỷ…
Xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam trong Thế kỷ XXI
Đại hội KTS Thế giới lần thứ XX nhận định, đặc trưng của thế kỷ XXI là: thời đại ra…
Giải pháp ứng phó với đổi khí hậu trong Quy hoạch phát triển các Đô thị ven biển
Khu vực ven biển và hải đảo nước ta tập trung phần lớn các đô thị, điểm dân cư nong…
“Kiến trúc Xanh” trong Quy hoạch Xây dựng
Kiến trúc dân gian Việt Nam – nguồn “tư liệu” quý báu cho  “Kiến trúc Xanh” Kiến trúc dân gian…
Mùa xuân, Cây xanh và Kiến trúc
“Em ơi em, mùa xuân đã về trên cành lá, Tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm”…
Con Đường Phát Triển Bền vững Cho Đô thị Việt Nam
Một tác giả vô danh nước ngoài có một nhận xét rất chí lý: “điều đáng ngạc nhiên nhất về…
Grenerative Process và Quy hoạch thành phố Hội An
Quá trình phát triển của Hội An đã và đang đặt ra những thách thức cho công tác quy hoạch…
Kiến trúc đô thị: Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
Vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung, gồm 5 tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Thành phố Đà Nẵng,…
Bản sắc Quy hoạch và Kiến trúc của Đà Nẵng và Huế: Thử thách và Cơ hội
Đà Nẵng và Huế là hai đô thị quan trọng nhất của miền Trung Việt Nam. Trong thời gian gần…