Kiến trúc Xanh trong Quy hoạch xây dựng Kiến trúc dân gian Việt Nam

Giải pháp quy hoạch theo tiêu chí “Kiến trúc Xanh”

Thuật ngữ “kiến trúc xanh” ở Việt Nam thường mới chỉ được hiểu là giai đoạn thiết  kế quy hoạch đô thị và kiến trúc công trình gần gũi thiên nhiên, tiết kiệm năng lượng, mà trong đó chưa bao hàm được quá trình từ thiết kế, xây dựng, sản xuất vật liệu và khai thác cho đến cải tạo và phá bỏ công trình. Chúng ta cần thống nhất thuật ngữ “Green Architect” tương đồng thuật ngữ “Green building” bao gồm lựa chọn địa điểm xây dựng bền vững, thiết kế bảo đảm hiệu quả năng lượng và khí quyển, bảo tồn môi trường và tài nguyên thiên nhiên cũng như chất lượng môi trường bên trong và bên ngoài nhà, sử dụng hợp lý nguồn nước. “Kiến trúc xanh” là kiến trúc vì môi trường và lấy môi trường làm trung tâm. Vai trò của quy hoạch có ảnh hưởng rất lớn trong việc tiết kiệm năng lượng sử dụng trong đô thị và đối với từng công trình kiến trúc. Trong đó cần khẳng định : quy hoạch bảo vệ và thân thiện với môi trường thông qua các biện pháp gìn giữ mặt nước, môi trường thiên nhiên, hệ sinh quyển… sự đa dạng sinh học của đô thị phải được đảm bảo với các hành lang cư trú tự nhiên, tiếp cận với thiên nhiên để phục vụ nghỉ ngơi giải trí; các biện pháp sử dụng đất và hệ thống giao thông, bố trí các khu làm việc gần khu ở sẽ giảm đáng kể năng lượng phải tiêu thụ; mật độ dân cư cũng đóng vai trò trọng yếu trong việc tiết kiệm năng lượng, mật độ dân cư cao thì việc tiêu thụ năng lượng sẽ giảm; giải quyết tốt vấn đề chiếu sáng công cộng trong đô thị cũng là một nguyên tắc khi quy hoạch nhằm tiết kiệm năng lượng.