Quy hoạch chung khu phức hợp đô thị, CN công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Nhiều vấn đề cần bổ sung

Bộ Xây dựng vừa phúc đáp Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc lấy ý kiến đồ án Quy hoạch chung khu phức hợp đô thị, công nghiệp công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu công nghiệp Đông Mai Quảng Ninh do Tổng Cty Viglacera – Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư
Khu công nghiệp Đông Mai Quảng Ninh do Tổng Cty Viglacera – Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư

Theo ý kiến Bộ Xây dựng: UBND tỉnh cần cụ thể hóa việc thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 2622/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 từ đó xác định căn cứ để lập đồ án quy hoạch này đảm bảo tính pháp lý trước khi phê duyệt đồ án. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch phải được làm rõ tính chất, quy mô đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050 đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1588/QĐ-UBND ngày 28/7/2014.

Về nội dung của đồ án cần bổ sung, làm rõ: Thời hạn lập quy hoạch: điều chỉnh thời hạn quy hoạch đến năm 2035 phù hợp với quy định của Luật Xây dựng 2014. Luận cứ, cơ sở hình thành các khu chức năng, quy mô dân số, xem xét cân đối lại tỷ lệ tăng cơ học (giai đoạn 2015 – 2020 là 14,12% năm) để đảm bảo tính khả thi, phù hợp với định hướng chung của toàn tỉnh và thực trạng, khả năng phát triển của khu vực thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên. Quy hoạch sử dụng đất và định hướng phát triển không gian đô thị cần nghiên cứu tính toán theo nhu cầu của từng giai đoạn phát triển đảm bảo tiết kiệm đất đai, dành lại quỹ đất cho dự trữ phát triển sau năm 2035; làm rõ các kết nối không gian, hạ tầng kỹ thuật giữa khu phức hợp với thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên đang được nghiên cứu lập quy hoạch. Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chủ yếu là cửa sông, cửa biển có đặc điểm là vùng thấp trũng, ngập nước, chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều, do đó các giải pháp quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật và quản lý nước thải cần nghiên cứu phù hợp với yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Khu vực ven sông Bạch Đằng, sông Cồn Khoai, sông Hốt… cần nghiên cứu tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, thiết lập các không gian mở, tạo hành lang xanh để bảo vệ cảnh quan môi trường và sinh thái tự nhiên.

Đối với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Uông Bí và thị xã Quảng Yên đang trong quá trình thực hiện cần cập nhật ranh giới nghiên cứu, quy mô các khu chức năng Khu phức hợp đô thị công nghiệp công nghệ cao tỉnh Quảng Ninh trên cơ sở tính toán, cân đối quy mô dân số, lao động, sử dựng đất đai, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo thống nhất, hài hòa, không gian đô thị giữ gìn cảnh quan môi trường.

Theo Hải Đăng/baoxaydung