Quy hoạch xây dựng nông thôn tăng 71,8%

Trong giai đoạn 2011-2015, Bộ Xây dựng đã tổ chức lập, thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 44 đồ án quy hoạch, gồm 4 đồ án quy hoạch xây dựng vùng; 15 đồ án quy hoạch xây dựng chung kinh tế; 17 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị; 8 đồ án quy hoạch chung khu chức năng đặc thù.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

 

Riêng năm 2015, Bộ Xây dựng đã thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt 11 đồ án quy hoạch xây dựng; tổ chức công bố 4 đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; tham gia ý kiến về các đồ án quy hoạch, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc, quy hoạch xây dựng đô thị tại các đô thị trên cả nước, các công trình kiến trúc trọng điểm, các dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn và có yêu cầu đặc biệt tại địa phương.

Đến nay, cả nước có 15 vùng liên tỉnh, 15 khu kinh tế ven biển, 13 khu kinh tế cửa khẩu đã được Thủ tướng phê quyệt quy hoạch xây dựng. 60/63 địa phương đã tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, tỷ lệ quy hoạch chung đô thị đạt 100%, tăng 3% so với năm 2010; quy hoạch phân khu đạt 72%, tăng 2% so với năm 2014, tăng 27% so với năm 2010; quy hoạch chi tiết đạt 33%, tăng 3% so với năm 201, tăng 13% so với năm 2010; quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 98,2%, tăng 3,3% so với năm 2014, tăng 71,8% so với năm 2010.

Theo Báo xây dựng