Thủ Thiêm vẫn còn nhiều giấc mơ dang dở

Dù đã chi ra hàng chục ngàn tỉ đồng và 23 năm trôi qua, Thủ Thiêm vẫn còn nhiều công trình dang dở, một số còn ở dạng quy hoạch, chưa có hồi kết.

Theo ashui