Vai trò của nghệ thuật công cộng trong không gian đô thị

Trong mấy năm gần đây, các dự án nghệ thuật công cộng đã được xuất hiện ngày một nhiều hơn, không những ở những thành phố (TP) lớn mà còn ở những vùng nông thôn, thị xã xa xôi. Chưa bàn nhiều đến chất lượng của các dự án, nhưng có thể thấy rõ ràng … Continue reading Vai trò của nghệ thuật công cộng trong không gian đô thị