Bêtông cacbon thấp: tương lai của ngành xây dựng

Vật liệu bêtông cacbon thấp được phát triển tại dự án ECO-Binder bắt đầu từ tháng 1-2015 và kéo dài trong suốt bốn năm. Mục đích của dự án là phát triển các vật liệu bêtông đúc sẵn, tiết kiệm 30% năng lượng so với ximăng Portland thông thường.

Phương thức sản xuất bêtông cacbon thấp có thể thay thế OPC
Phương thức sản xuất bêtông cacbon thấp có thể thay thế OPC

Ông Frederico Meneghello – điều phối viên Dự án và quản lý công nghệ Intelligence Area ở D’Appolonia SpA (Italia) – cho hay dự án này chứng minh ximăng Portland thông thường (Ordinary Portland Cement – OPC) hoặc những sản phẩm bêtông làm OPC có thể được thay thế bằng các vật liệu mới theo công nghệ Belite-Ye’elimite-Ferrite hoặc lớp BYF có độ kết dính – CO2 thấp mà không làm ảnh hưởng tới chi phí hoặc chất lượng sản phẩm.

So với OPC, các công nghệ BYF cung cấp vật liệu xây dựng có độ bền cao, lượng khí thải CO2 thấp hơn trong vòng đời của sản phẩm. Hỗn hợp vật liệu mới có nhiệt độ đốt clinker thấp hơn từ 1.250-1.300 độ C, lượng canxi thấp và tiêu thụ năng lượng thấp hơn để nghiền.

Nhằm thiết lập một cơ sở hợp lý khi so sánh với ximăng Portland, nhóm nghiên cứu ECO-Binder đã bắt đầu bằng cách xem xét những tiêu chuẩn và quy định trong lĩnh vực xây dựng để xem có thể sử dụng luôn các định mức hiện hành hoặc liệu định mức mới có cần phải thiết lập.

Ông Meneghello chia sẻ mục tiêu cuối cùng là bảo đảm rằng sự so sánh là hợp lý và có thể được tiến hành, chuẩn hóa, không có rào cản đối với việc ứng dụng những sản phẩm mới.

Công trình này bao gồm việc xây dựng những nhà mẫu tại các địa điểm ở Romania, Anh và Tây Ban Nha, cho phép những nhà nghiên cứu ECO-BINDER kiểm tra tác động của điều kiện khí hậu dựa trên các công trình mẫu đó.

Theo Minh Tâm/batdongsan