Giới thiệu một số đồ án tốt nghiệp đoạt giải thưởng loa Thành 2011

Giải Nhất
Đồ án: Trung tâm nghiên cứu bảo tồn sinh học đa dạng Cần Giờ.
SVTH: Đặng Ngọc Tú – ĐH Kiến trúc Hà Nội.
GVHD: TS.KTS Lê Quân.

Theo dòng Sự kiện: Giải thưởng loa thành 2011