Làng chài Cửa Vạn hồi sinh – Giải Nhì Loa Thành 2023
Tên đồ án: Làng chài Cửa Vạn hồi sinh Giải thưởng: Giải Nhì Loa thành 2023 SVTH: Nguyễn Long Vũ…
QH phân khu tỷ lệ 1/5000 khu đô thị mỏ Hà Tu – Phường Hà Tu, Hà Phong – Tp. Hạ Long tỉnh Quảng Ninh – Giải Ba Loa Thành 2023
Tên đồ án: QH phân khu tỷ lệ 1/5000 khu đô thị mỏ Hà Tu – Phường Hà Tu, Hà…
Bảo tàng Hải Dương Học – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2023
Tên đồ án: Bảo tàng Hải Dương Học Giải thưởng: Giải Khuyến khích Loa thành 2023 SVTH: Đào Thị Linh…
Khu nhà ở Thanh Xuân Bắc – Giải Ba Loa Thành 2023
Tên đồ án: Khu nhà ở Thanh Xuân Bắc Giải thưởng: Giải Ba Loa thành 2023 SVTH: Nguyễn Thu Hương…
Học viện minh triết Phương Đông – Giải Nhì Loa Thành 2023
Tên đồ án: Học viện minh triết Phương Đông Giải thưởng: Giải Nhì Loa thành 2023 SVTH: Võ Trường Duy…
Bảo tàng lịch sử khẩn hoang Nam Bộ – Giải Ba Loa Thành 2023
Tên đồ án: Bảo tàng lịch sử khẩn hoang Nam Bộ Giải thưởng: Giải Ba Loa thành 2023 SVTH: Lâm…
Trung tâm sinh hoạt văn hóa làng nghề muối tại Bạc Liêu – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2023
Tên đồ án: Trung tâm sinh hoạt văn hóa làng nghề muối tại Bạc Liêu Giải thưởng: Giải Khuyến khích…
Làng thiền Vipassana – Giải Ba Loa Thành 2023
Tên đồ án: Làng thiền Vipassana Giải thưởng: Giải Ba Loa thành 2023 SVTH: Lê Văn Hưng GVHD: TS. KTS…
Trung tâm sinh hoạt cộng đồng và du lịch trải nghiệm làng rau Ngọc Lãng – Giải Ba Loa Thành 2023
Tên đồ án: Trung tâm sinh hoạt cộng đồng & du lịch trải nghiệm làng rau Ngọc Lãng Giải thưởng:…
Bảo tàng kiến trúc và đô thị Huế – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2023
Tên đồ án: Bảo tàng kiến trúc và đô thị Huế Giải thưởng: Giải Khuyến khích Loa thành 2023 SVTH:…