Tổ hợp du lịch trải nghiệm mạo hiểm Hà Giang – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Tổ hợp du lịch trải nghiệm mạo hiểm Hà Giang Giải thưởng: Giải Khuyến Khích Loa Thành…
Dai Viet Futurism – Không gian thắp lửa hào khí Đông A – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Dai Viet Futurism – Không gian thắp lửa hào khí Đông A Giải thưởng: Giải Khuyến Khích…
Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học đầm Vân Long – Ninh Bình – Giải Khuyến Khích Loa Thành 2022
Tên đồ án: Trung tâm nghiên cứu đa dạng sinh học đầm Vân Long – Ninh Bình Giải thưởng: Giải…
Mời thi tuyển thiết kế phương án ý tưởng khu chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake
Nhằm lựa chọn phương án tối ưu nhất cho công trình “Khu chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake”,…
Thiết kế nội thất thư viện tổng hợp huyện Tam Đảo – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Thiết kế nội thất thư viện tổng hợp huyện Tam Đảo Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành…
Không gian trưng bày và trải nghiệm nước mắm Phan Thiết – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Không gian trưng bày và trải nghiệm nước mắm Phan Thiết Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành…
Trung tâm sinh hoạt văn hóa Sa Huỳnh – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Trung tâm sinh hoạt văn hóa Sa Huỳnh Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2022 SVTH: Nguyễn…
Bệnh viện Ung bướu Tp. Cần Thơ – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Bệnh viện Ung bước Tp. Cần Thơ Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2022 SVTH: Võ Thanh…
Bảo tàng Chợ Lớn – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Bảo tàng Chợ lớn Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2022 SVTH: Hứa Ngọc Loan GVHD: TS.KTS…
Trung tâm triển lãm nghệ thuật – Giải Ba Loa Thành 2022
Tên đồ án: Trung tâm triển lãm nghệ thuật Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2022 SVTH: Nguyễn Đạt Thông…