Văn phòng Công ty Kiến trúc O – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Văn phòng Công ty Kiến trúc O Tác giả: KTS. Đàm Huỳnh Quốc…
Hiên – Trung tâm thông tin và hành hương nhà thờ lớn Hà Nội – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Hiên – Trung tâm thông tin và hành hương nhà thờ lớn Hà…
Tòa nhà Văn phòng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Tòa nhà Văn phòng Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tác…
Nhà Gia Nghĩa – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Nhà Gia Nghĩa Tác giả: KTS. Đoàn Bằng Giang, Vũ Đình Hải, Hoàng…
Coastal Hill – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Coastal Hill Tác giả: Baumschlager Eberle Architenkten Địa điểm: Bán đảo Phương Mai,…
Trường Dạ Hợp – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Trường Dạ Hợp Địa điểm: KTS. Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Duy Thanh, Trần…
Điểm trường Bó Mon – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
Thông tin công trình Tên công trình: Điểm trường Bó Mon Tác giả: KTS. Đàm Huỳnh Quốc Vũ, Lê An…
Đền Thánh giáo xứ Tiêu Động Thượng Hà Nội – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Đền Thánh giáo xứ Tiêu Động Thượng Hà Nội Tác giả: KTS. Lê Minh…
Khách sạn The Code – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Khách sạn The Code Tác giả: KTS. Hồ Mộng Long, Nguyễn Văn Đông…
Nhà nguyện Khâm Mạng – Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021
Thông tin công trình Tên công trình: Nhà nguyện Khâm Mạng Tác giả: KTS. Nguyễn Xuân Minh và cộng sự…