Nhà của Tiến: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình:Nhà của Tiến Tư vấn thiết kế: Châu Minh Tiến, Vương Trung Hữu Địa…
Sky House: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Sky House Tư vấn thiết kế: KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh và cộng sự…
CC Residence: Giải Bạc Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: CC Residence Tư vấn thiết kế: Trịnh Việt A Địa điểm: Tp. Hồ…
Trung tâm gốm Bát Tràng: Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Trung tâm gốm Bát Tràng Tư vấn thiết kế: KTS. Hoàng Thúc Hào,…
Thiết kế cảnh quan khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải Resort: Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Thiết kế cảnh quan khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Flamingo Đại…
Viettel Group headquarters: Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Viettel Group Headquarters Tư vấn thiết kế: Gensler Địa điểm: Cầu Giấy, Hà…
Ngôi nhà Đức tại Tp. Hồ Chí Minh: Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình: Ngôi nhà Đức tại Tp. Hồ Chí Minh Tư vấn thiết kế: Meihard…
Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022 – 2023
Hội Kiến trúc sư Việt Nam đã công bố Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia lần thứ 15…
QH chung Tp. Sóc Trăng đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050: Giải Vàng Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia 2022 – 2023
THÔNG TIN CÔNG TRÌNH Tên công trình:QH chung Tp. Sóc Trăng đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050 Tư…
Nguồn: Internet
Thi tuyển ý tưởng thiết kế kiến trúc, cảnh quan dự án Nobu DaNang
Nhằm lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc tối ưu, đầu tư xây dựng tốt nhất, đáp ứng nhu…