Cuộc thi quốc tế ý tưởng Quy hoạch kiến trúc Khu Đại học Phố Hiến – Hưng Yên

Theo dòng sự kiện: