GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông – HĐGK Cuộc thi TK không gian sáng tạo Hà Nội: “Sáng tạo vẫn là tiêu chí của đô thị ở mọi thời đại”

Không gian sáng tạo có vai trò quan trọng nhất định đối với sự phát triển văn hóa nói riêng và xã hội nói chung, đối với một đô thị hay thậm chí là đối với một đất nước. Chỉ khi có được những không gian sáng tạo, chúng ta sẽ có không gian để kích thích, lan tỏa được ý tưởng sáng tạo. Để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của không gian sáng tạo trong đô thị cũng như ý nghĩa cuộc thi trong quá trình xây dựng thành phố sáng tạo, TCKT đã có cuộc trò chuyện cùng GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông – Nguyên Phó chủ tịch Hội KTS Việt Nam, thành viên Hội đồng giám khảo Cuộc thi.

TCKT trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!

P/v: Với vai trò là thành viên của Hội đồng giám khảo (HĐGK), ông đánh giá thế nào về ý nghĩa của cuộc thi đối với công cuộc xây dựng thành phố sáng tạo của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung?

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông: Trước hết xin cảm ơn TCKT đã cho tôi cơ hội được trao đổi về cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội mà theo tôi là hấp dẫn và cần thiết. Trao đổi về câu hỏi 1, theo cách hiểu của mình, tôi  muốn bắt đầu từ bản chất của thành phố sáng tạo đến ý nghĩa của Cuộc thi và đánh giá về Cuộc thi.

Thành phố sáng tạo là một  trong những chuẩn mực xác định vị thế của đô thị thời cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó không gian sáng tạo có ý nghĩa quan trọng. Nghĩa là thành phố vẫn tiếp tục vai trò tiên phong của mình trong việc định hình và lan tỏa văn minh nhân loại trên cơ sở của sáng tạo. Sáng tạo vẫn là tiêu chí của đô thị ở mọi thời đại. Hiện nay trên thế giới đang hình thành một mạng lưới các Thành phố sáng tạo, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển bền vững có chất lượng và có bản sắc của đô thị.

Ở đô thị, không gian sáng tạo có  nhiều loại không gian sáng tạo, nhưng chủ yếu là các không  gian mở dành cho cộng đồng. Trước hết, đó là các  không gian công cộng. Vấn đề  là, sáng tạo thế nào để tạo nên giá trị mới của không gian kiến trúc, đô thị hấp dẫn cộng đồng và là động lực thúc đẩy sáng tạo. Qua đó đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của một Thành phố sáng tạo, mà Hà Nội là ví dụ. Tôi nghĩ đó là ý nghĩa của cuộc thi.

Có thể nói, chủ đề của cuộc thi – thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội có sức hấp dẫn đối với các KTS, các Văn nghệ sĩ  và những người yêu Hà Nội. Còn đối với Hà Nội, đây là thời điểm thích hợp để tổ chức cuộc thi, đúng hơn là một chuỗi các cuộc thi để Hà Nội có nhiều không gian sáng tạo đáp ứng nhu cầu  hoạt động của người dân, nếu không sẽ là quá muộn. Bởi vì, sau thời gian dài hối hả phát triển, đời sống vật chất của người dân tăng lên nhiều, nhưng thành phố lại thiếu không gian dành cho các hoạt động của cộng đồng mang đậm nét riêng của văn hóa Hà Nội. Đó thực sự là một đòi hỏi cấp thiết để Hà Nội sớm trở thành nơi sống tốt và có bản sắc. Hà Nội, gần đây tham gia vào Mạng lưới Thành phố sáng tạo toàn cầu là một minh chứng.

P/v: Ông có đánh giá gì về thực tế phát triển các không gian sáng tạo hiện nay?

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông: Như đã nói ở trên, một thời gian dài Hà Nội thực sự chưa chú trọng phát triển các Không gian sáng tạo.

Nhưng gần đây đã và đang có những dự án tổ chức không gian sáng tạo khá thành công. Đây là kết quả phối hợp hiệu quả giữa các tác giả, chính quyền, nhà đầu tư và người dân, trong đó cam kết của chính quyền có vai trò quan trọng. Điều đó cho thấy xu hướng phát triển các không gian sáng tạo ở HN là phù hợp và đang đi  đúng hướng của thời đại.

Ví dụ thuyết phục nhất là trường hợp Quận Hoàn Kiếm, bắt đầu từ cải tạo Phố Tạ Hiện đến Không gian Vòm cầu Phùng Hưng và Không gian cộng đồng Bãi Phúc Xá,…

Chúng ta đều biết Hà Nội sở hữu một quỹ di sản vật thể và phi vật thể phong phú, đặc sắc và đa dạng, phản ánh  quá trình phát triển hơn một ngàn năm của thành phố. Đó là giá trị văn hóa của thành phố, là nguồn cảm hứng sáng tạo, có thể nói là bất tận  của biết bao nhiêu người. Nhưng sáng tạo mang tính cá nhân, thật khó có thể  gợi ý.

Tuy nhiên, để có ý tưởng độc đáo về thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội từ cảm xúc về di sản văn hóa, lịch sử, thì tôi nghĩ, ngoài tình yêu, chắc chắn cần phải có sự hiểu biết sâu sắc về di sản văn hóa và con người  Hà Nội. Được như vậy, không gian sáng tạo chắc chắn sẽ vừa hiện đại vừa mang đậm nét rất riêng của Hà Nội, hấp dẫn cộng đồng xã hội.

P/v: Ông có thể chia sẻ kỳ vọng về các phương án dự thi sắp tới?

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông: Tôi kỳ vọng rất nhiều vào sự đa dạng, độc đáo về  ý tưởng thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội nhưng có tính khả thi của các phương án dự thi. Tôi cũng kỳ vọng vào sự hưởng ứng, tham gia đông đảo của người dự thi cả chuyên nghiệp và không chuyên.

Tuy nhiên bên cạnh kỳ vọng như là mong mỏi của cá nhân, là cảm giác hồi hộp về sự đón nhận của cộng đồng, bởi đây là cuộc thi đầu tiên về thiết kế không gian sáng tạo Hà Nội.

P/v: Trong tiêu chí chấm chọn các phương án dự thi, theo Ông cần tập trung vào những nội dung nào?

GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông: Thật khó để trả lời câu hỏi này. Bởi các tiêu chí chấm chọn và nội dung nào trong các tiêu chí ấy cũng đều quan trọng.

Vấn đề là,  phụ thuộc vào người dự thi với việc chọn đề bài thi cụ thể. Và chính người dự thi trong ý tưởng thiết kế của mình làm sao thể hiện rõ hình thức độc đáo cùng những giá trị mới của không gian sáng tạo đủ sức hấp dẫn  và  thu hút cộng đồng tham gia để cùng làm sống động không gian sáng tạo.

Thành phố, suy cho cùng là một tập hợp các không gian, trong đó mỗi không gian dù nhỏ nhất vẫn là một không gian trong tập hợp ấy. Điều này, theo tôi là đề tài mà thí sinh lựa chọn không phụ thuộc vào quy mô mà phụ thuộc vào sự sáng tạo độc đáo và hấp dẫn cộng đồng của không gian ấy. Đó là thành công.

P/v: Cảm ơn những chia sẻ của Ông!

An Du – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc

Xem Thêm: