TTT Architects và Giải thưởng dành cho tinh thần đồng đội
Với ba công trình đạt GTKTQG 2010 thể loại Nội thất – 03 giải Ba và 02 giải thưởng Hội…
Giải nhì GTKTQG 2010 : Dự án tu bổ, tôn tạo đình Chu Quyến
Đình Chu Quyến là một trong những di tích tiêu biểu, đặc sắc của kiến trúc gỗ truyền thống Việt…
Giải ba GTKTQG 2010 : Nhà cộng đồng thôn Suối Rè
Người dân thôn suối Rè quanh năm bán sức lao động ra các thị trấn, ra Hà Nội. Bộ phận…
Giải ba GTKTQG 2010: QH chi tiết xây dựng Khu du lịch và phim trường Vina Universal
QH chi tiết xây dựng Khu du lịch và phim trường Vina Universal được sự phê duyệt đầu tư của…
Dự án trùng tu Đình Chu Quyến
Giải thưởng UIA về bảo tồn di sản kiến trúc 2010 khu vực Châu Á và Châu Đại Dương Nội…