Không gian hồi ức Chín Hầm – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Không gian hồi ức Chín Hầm Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: Nguyễn Văn Nam…
Không gian văn hóa sông nước đồng bằng sông Cửu Long – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Không gian văn hóa sông nước đồng bằng sông Cửu Long Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành…
Giảng Võ Đường – Trung tâm văn hóa Võ thuật Giảng Võ – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Giảng Võ Đường – Trung tâm văn hóa Võ thuật Giảng Võ Giải thưởng: Giải Ba Loa…
Trung tâm trưng bày và thực nghiệm hang động núi lửa Krông Nô – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Trung tâm trưng bày và thực nghiệm hang động núi lửa Krông Nô Giải thưởng: Giải Ba…
Trung tâm cao niên Tp. Hồ Chí Minh – Giải Ba Loa Thành 2021
Tên đồ án: Trung tâm cao niên Tp. Hồ Chí Minh Giải thưởng: Giải Ba Loa Thành 2021 SVTH: Nguyễn…
Trung tâm cứu hộ động vật và nghiên cứu môi trường hoang dã rừng Nam Cát Tiên – Giải Nhì Loa Thành 2021
Tên đồ án: Trung tâm cứu hộ động vật và nghiên cứu môi trường hoang dã rừng Nam Cát Tiên…
Nhà hàng Ái Cơ – Giải Nhì Loa Thành 2021
Tên đồ án: Nhà hàng Ái Cơ Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2021 SVTH: Bùi Thị Quỳnh Anh GVHD: NTK.…
Khu ở Quang Trung – Giải Nhì Loa Thành 2021
Tên đồ án: Khu ở Quang Trung – Bridge City Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2021 SVTH: Võ Sỹ Hùng…
Không gian tổ hợp Tống Duy Tân – Bridge City – Giải Nhì Loa Thành 2021
Tên đồ án: Không gian tổ hợp Tống Duy Tân – Bridge City Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2021…
Trung tâm chế tác và trưng bày đèn lồng Hội An – Giải Nhì Loa Thành 2021
Tên đồ án: Trung tâm chế tác và trưng bày đèn lồng Hội An Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2021…