Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai – Giải Hội đồng

  1. Tên đồ án: Quy hoạch vùng huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
  2. Giải thưởng: Giải Hội đồng  Loa Thành 2019
  3. SVTH: Nguyễn Quang Huy, Lê Huy Hoàng, Lê Xuân Thúy Anh
  4. GVHD: TS. KTS Lương Tiến Dũng
  5. Trường: ĐH Kiến trúc Hà Nội

Với những yếu kém hiện tại về kinh tế-xã hội, môi trường – cảnh quan sinh thái, hình thái không gian chưa rõ ràng, huyện sẽ gặp nhiều trở ngại trong quá trình phát triển như: bất ổn định xã hội, phát triển kinh tế ồ ạt, lãng phí tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, hủy hoại hệ sinh thái tự nhiên …. Bởi vậy, hình thành và phát triển một cấu trúc không gian bền vững là một trong những mục tiêu cấp thiết ngay lúc này.

Với mục đích phát triển một cấu trúc phù hợp với tổng thể của huyện; giải quyết được những bài toán trước mắt và lâu dài về kinh tế, xã hội, môi trường, hạ tầng, …; cân bằng giữa phát triển và bảo tồn; dựa vào triết lý bền vững về các yếu tố hình thành nên một cái cây; đồ án đề xuất các định hướng tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội, dân cư, hạ tầng và không gian.

Cơ sở của đồ án là những nghiên cứu về : Quy hoạch tích hợp, Quy hoạch xây dựng vùng, Công nghệ viễn thám, Hệ thống thông tin địa lý, Hệ thống pháp lý và những hiểu biết thực tế.

Đồ án Quy hoạch huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã cụ thể hóa các chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, là cơ sở để hoạch định chiến lược phát triển không gian của thị trấn Định Quán, các đô thị và các điểm dân cư nông thôn trong huyện; kết nối hệ thống hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật phát triển đồng bộ phù hợp với khả năng đô thị hóa và đầu tư xây dựng hệ thống đô thị và điểm dân cư nông thôn trên địa bàn toàn huyện Định Quán theo các giai đoạn đến năm 2020-2030 và ngoài 2030.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc