Một vài đề xuất cải tổ về Đào tạo và Tổ chức Hành nghề KTS tại Việt Nam trong Thời kỳ hội nhập Quốc
Sau khi Việt Nam gia nhập các tổ chức quốc tế ASEAN, APEC, và WTO, tiêu chí hội nhập quốc…
Đổi mới đào tạo kiến trúc sư theo hướng Nhân Văn Hoá
Ở tầm vĩ mô, đã có nhiều trí thức tâm huyết hiến kế cho quan điểm giáo dục hiện đại. Tựu…
Đào tạo Nghề Kiến trúc từ thực tế
Bên cạnh những bài giảng ở trên ghế nhà truờng, nghề kiến trúc cần được trải nghiệm qua thực tế.…
Quy trình đào tạo Kiến trúc sư ở một số nước Tây Âu
Theo thỏa thuận EU Bologna ký kết bởi các Bộ trưởng Giáo dục vào năm 1999, phần lớn các nước…