Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư khóa 2009 – 2014: Quy hoạch và cải tạo làng cổ Vân Đình

Trường ĐH Xây dựng Hà Nội
Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc ngành Quy hoạch K54
Đồ án: Quy hoạch và cải tạo làng cổ Vân Đình
GVHD: GS.TS.KTS Phạm Thúy Loan
SVTH: Phan Thị Mỹ Hạnh – Phạm Thị Ngoan

1

2
Mặt bằng hiện trạng

1
Định hướng quy hoạch khu định cư

3

4

5

6

7