• SVTT: Nguyễn Tấn Nghĩa
  • GVHD: ThS.KTS. Dương Trọng Bình

Lấy ý tưởng từ hệ sinh thái dưới lòng đại dương, cách săn mồi từ cặp cá voi sát thủ. Các đường nét kiến trúc trong công trình thể hiện lại các đường cong trên thân cá voi. Như các đường xẻ 2 bên thân công trình và mái công trình giúp lấy sáng về những không gian đặc biệt trong công trình.

Xem thêm :  Resort Đá và nước
Trung tâm nghiên cứu và giao lưu thiên văn học Nha Trang
Trung tâm đào tạo và hướng nghiệp dành cho trẻ em câm điếc Bình Dương
Trung tâm trưng bày nghiên cứu và phát triển nông nghiệp Ninh Thuận

Tạp chí Kiến trúc – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc