Hội KTS tỉnh An Giang: Nhiều ý tưởng mới trong quy hoạch, xây dựng đô thị

Hội KTS tỉnh An Giang vừa tổ chức Đại hội lần III (nhiệm kỳ 2015-2020) tổng kết hoạt động nhiệm kỳ II và triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam Khương Văn Mười trao Bằng khen cho các cá nhân
Phó Chủ tịch Hội KTS Việt Nam Khương Văn Mười trao Bằng khen cho các cá nhân

Dịp này, Hội KTS Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiến trúc” cho 1 cá nhân, tặng Bằng khen cho 10 cá nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp kiến trúc và phát triển của hội. Hội KTS tỉnh trao quyết định kết nạp 12 hội viên mới.

Nhiệm kỳ III, Hội KTS tỉnh tiếp tục đổi mới, chủ động hòa nhập, phấn đấu vì một nền kiến trúc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, mang đặc trưng của đất nước, con người An Giang. Đặc biệt, có nhiều đổi mới, sáng tạo vì những công trình kiến trúc xanh, hiện đại, bản sắc và vì sự nghiệp phát triển bền vững của đô thị. Nâng cao ý thức trách nhiệm của KTS trong sáng tác, thiết kế, đề xuất những ý tưởng mới trong quy hoạch, xây dựng đô thị…

Hạnh Châu / Báo An Giang