KTS Nguyễn Thanh Hà (Hội KTS Đăk Lăk): “Chỉ mong được làm và sống được với nghề kiến trúc”

    Ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4/2012 đang đến gần, với nhiều dự định của anh em KTS Đăk Lawk: tổ chức gặp gỡ, giao lưu giữa các hội viên và các Sở, ban, ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh… Theo tôi, Ngày Kiến trúc Việt Nam nên tổ chức thống nhất từ TW đến địa phương với các cuộc trao đổi về nghề, phong trào TDTT, văn nghệ, tôn vin các KTS có nhiều đóng góp, nên tổ chức hội thảo nhằm khuyến khích lòng yêu nghề và động viên các anh em trẻ tham gia…
    Cá nhân tôi là một người thích làm nghề, tuy khả năng có hạn nhưng rất muốn đóng góp sức mình cho xã hội. Hiện nay, giá thiết kế phí rất thấp (so với mặt bằng chung của các nước trong khu vực), lại phải kèm rất nhiều khoản phụ phí (nếu thực hiện công trình ngân sách Nhà nước), nên KTS rất khó sống được với nghề nếu không tham gia nhiều việc khác. Tôi chỉ mong giữ được lòng yêu nghề, được làm và sống với nghề kiến trúc