“Mong muốn vai trò của Hội ngày càng mạnh mẽ hơn trong định hướng và hỗ trợ hoạt động của KTS”

TS.KTS. Trần Tuấn Long – Giám đốc Cty TNHH Thiết Thạch
Ngày nay, người hành nghề kiến trúc có nhiều điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cho công việc của mình: chất lượng sống ngày càng cao của xã hội, công nghệ, vật liệu hiện đại… Dễ dàng nhận thấy các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc phát triển ngày càng nhiều cả về số lượng và chất lượng. Mặc dù có nhiều định hướng phát triển nghề nghiệp khác nhau, nhưng qui tụ lại vẫn là mong muốn góp phần tạo nên những công trình đạt yêu cầu cả về thẩm mỹ lẫn kỹ thuật.
Nhìn lại khoảng thời gian 5 năm trước, ta vẫn còn bắt gặp trên tạp chí Kiến Trúc & Đời Sống những câu hỏi dạng như : KTS đóng vai trò gì? Tại sao lại cần tới công tác thiết kế nhà ở? Công tác thiết kế nhà ở gồm những giai đoạn nào?… Có thể nói, Hội KTS đã góp phần không nhỏ, giúp cho người dân thành phố ngày nay càng hiểu rõ hơn vai trò của ngành kiến trúc, của nghề KT, và nâng cao nhận thức của người dân về công năng và thẩm mỹ của công trình kiến trúc và diện mạo đô thị.
Trong quá trình phát triển, Hội đã thực sự trở thành mái nhà chung của anh em KTS. Ngoài việc liên kết những cá nhân, Hội nên có những phương hướng, những chương trình liên kết các công ty hoạt động kiến trúc của thành phố, để định hướng hoạt động kiến trúc theo một hướng đi chung, trên quan điểm phát triển bền vững, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Hội cũng cần phát triển hơn những chương trình, hoạt động hướng đến lớp trẻ, những bạn sinh viên kiến trúc đầy năng động và ý tưởng sáng tạo để phát huy tiềm lực của giới kiến trúc nước nhà trong thời kì hội nhập hiện nay.
Hi vọng trong Ngày kỉ niệm của giới KTS Việt Nam, vai trò và tiếng nói của Hội ngày càng mạnh hơn nữa để hỗ trợ, định hướng anh em KTS trong sự nghiệp chung là góp phần tạo nên một diện mạo thành phố khang trang, tươi đẹp hơn.