Kiến trúc và Kiến trúc sư Đà Nẵng
1.Đầu những năm 80 thế kỷ trước tôi hay vô Đà Nẵng. Dạo ấy, thành phố chìm đắm trong hậu…