Phỏng vấn KTS Nguyễn Tấn Vạn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam
Đại hội toàn quốc Hội KTS Việt Nam “Đoàn kết – Sáng tạo – Hợp tác – Phát triển” “Đại…
Kiến trúc và Kiến trúc sư Đà Nẵng
1.Đầu những năm 80 thế kỷ trước tôi hay vô Đà Nẵng. Dạo ấy, thành phố chìm đắm trong hậu…