TS.KTS Hoàng Anh Tú: “Hành nghề Kiến trúc là hành trình mưu cầu sáng tạo”

“Nghề nào trong xã hội cũng cao quý” – Bước vào mỗi nghề là bước vào một cuộc hành trình, có lúc đến mức “sinh nghề, tử nghiệp”. Đối với nghề Kiến trúc, việc làm nghề thực sự là một hành trình mưu cầu sáng tạo.
Hành nghề kiến trúc trong thời buổi khó khăn của nền kinh tế khủng hoảng trên quy mô toàn cầu,  “làng kiến” chắc ai cũng bùi ngùi với những buồn vui trong nghề. Ngẫm nghĩ, suy tưởng để nhận ra mình vẫn là những con người “mưu cầu sáng tạo” trong cái sự “mưu cầu sinh nhai” là việc không dễ dàng. Cái việc “mưu cầu sáng tạo” của KTS đã nếm trải không ít thăng trầm khi nền kinh tế chung gặp quá nhiều biến động. Sự xông xênh nhiệt tình của các nhà đầu tư thường là một phần “điều kiện cần” để thổi lên ngọn lửa sáng tác của KTS. Thiếu vắng điều kiện cần, một vài năm qua, không ít KTS đau đầu giải bài toán “con gà và quả trứng”.
Đôi khi sự can thiệp thái quá của chủ đầu tư lại trở thành rào cản lớn trên con đường sáng tạo của KTS, khiến họ chịu không ít áp lực: về thời gian, tài chính, quan hệ, sáng tạo … Nếu không may, KTS không chịu được áp lực sáng tạo và buộc phải tìm kiếm sự thỏa hiệp, điều này khiến cho sản phẩm thiết kế không thể trở thành “tác phẩm”. Nói khác đi, sáng tạo đã bị đồng hóa bởi mưu sinh. Sự thỏa hiệp trong sáng tạo đồng nghĩa với những sản phẩm vô hồn.