Thông báo mời tư vấn dự án xây dựng Trụ sở Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC)
Hiện nay, Tổng công ty truyền thông đa phương tiện (VTC) đang có kế hoạch đầu tư dự án xây…
Breeze house – Vui sống trong ngôi nhà của sự vô định và ngẫu nhiên
Tuy vô định và ngẫu nhiên nhưng thiết kế của ngôi nhà này lại đưa ra được những giải pháp…